RegulaminRegulamin Wolontariatupodczas Konwentu Imladris Krakowski Weekend z Fantastyk膮 2023

Wolontariat jest regulowany przez Ustaw臋 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z p贸藕n. zm.).

Konwent

 1. Imladris Krakowski Weekend z Fantastyk膮 2023 odbywa si臋 w dniach 24-26 listopada 2023 roku w Krakowie.
 2. G艂贸wnym organizatorem Konwentu jest organizacja pozarz膮dowa: 
  Fundacja 鈥濰istoria Vita鈥 Os. Akademickie 6/22, 31-866 Krak贸w, zwana dalej Organizatorem.

Wolontariat

 1. Wolontariat jest dobrowoln膮 i nieprzymuszon膮 form膮 uczestnictwa w Konwencie, polegaj膮c膮 na nieodp艂atnej pracy na rzecz wydarzenia.
 2. Koordynacj膮 i nadzorem pracy wolontariuszy zajmuj膮 si臋 wyznaczeni do tego organizatorzy.
 3. Podstaw膮 pracy wolontariusza jest umowa wolontariacka zawarta pomi臋dzy wolontariuszem a Organizatorem, sporz膮dzona i podpisana w dw贸ch kopiach najp贸藕niej w dniu pierwszego dy偶uru wolontariusza w trakcie wydarzenia.
 4. Wolontariuszem mo偶e zosta膰 osoba, kt贸ra uko艅czy艂a 16 lat lub uko艅czy najp贸藕niej w dniu rozpocz臋cia Konwentu, tj. 24.11.2023 r.
 5. Niepe艂noletni wolontariusz jest zobowi膮zany do okazania organizatorom zgody opiekuna prawnego na udzia艂 w wolontariacie najp贸藕niej w dniu rozpocz臋cia pierwszego dy偶uru podczas Konwentu.
 6. Warunkiem koniecznym przyj臋cia do wolontariatu jest wype艂nienie formularza zg艂oszeniowego dost臋pnego na stronie [LINK].
 7. Rekrutacja otwarta b臋dzie od 25.09.2023 r. do 29.10.2023 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przed艂u偶enia rekrutacji oraz nie jest zobowi膮zany do rozpatrywania zg艂osze艅 wys艂anych po terminie zamkni臋cia rekrutacji.
 8. Wys艂anie zg艂oszenia wi膮偶e si臋 z akceptacj膮 postanowie艅 niniejszego regulaminu.
 9. Og艂oszenie wynik贸w rekrutacji nast膮pi pomi臋dzy 30.10.2023 r. a 05.11.2023 r. drog膮 mailow膮. E-mail b臋dzie zawiera艂 informacj臋 o pozytywnym rozpatrzeniu zg艂oszenia, przyj臋ciu na list臋 rezerwow膮 albo o odrzuceniu zg艂oszenia. Organizatorzy zastrzegaj膮 sobie mo偶liwo艣膰 dokonania selekcji zg艂osze艅.
 10. Brak potwierdzenia udzia艂u za pomoc膮 wiadomo艣ci e-mail lub rozmowy telefonicznej z organizatorem b臋dzie skutkowa艂 usuni臋ciem z uczestnictwa w wolontariacie.
 11. W przypadku przyj臋cia do wolontariatu osoby z listy rezerwowej, organizator skontaktuje si臋 za pomoc膮 wiadomo艣ci e-mail lub telefonicznie, aby potwierdzi膰 zainteresowanie wsp贸艂prac膮.

Obowi膮zki wolontariusza

 1. Wolontariusz jest zobowi膮zany do przej艣cia szkolenia przed wydarzeniem. Forma i termin szkolenia zostan膮 zakomunikowane po zamkni臋ciu zg艂osze艅.
 2. Wolontariusz zobowi膮zuje si臋 do przepracowania liczby godzin uj臋tych w grafiku i umowie wolontariackiej. Minimaln膮 liczb膮 zagrafikowanych godzin jest 12h. Organizator ma prawo do weryfikacji, czy wolontariusz przepracowa艂 dy偶ur w zagrafikowanym wymiarze.
 3. Do obowi膮zk贸w wolontariusza nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
  1. dbanie o czysto艣膰, porz膮dek i bezpiecze艅stwo na terenie Konwentu;
  2. wykonywanie polece艅 wydawanych przez organizator贸w i koordynator贸w;
  3. wykonywania powierzonych zada艅 w spos贸b staranny i bezpieczny dla siebie i innych uczestnik贸w Konwentu;
  4. przestrzeganie grafiku dy偶ur贸w;
  5. dbanie o dobre imi臋 i wizerunek Konwentu;
  6. pomoc uczestnikom i innym wolontariuszom w miar臋 w艂asnych mo偶liwo艣ci;
  7. informowanie koordynator贸w i organizator贸w o zaistnia艂ych zagro偶eniach i niebezpiecze艅stwach, a tak偶e o osobach poszkodowanych.
 4. Wolontariusz powinien dba膰 o siebie oraz wsp贸艂uczestnik贸w Konwentu, w tym pami臋ta膰 o swoim zdrowiu, higienie, jedzeniu oraz nawadnianiu si臋. 
 5. Wolontariusza na dy偶urze obowi膮zuje zakaz spo偶ywania alkoholu lub za偶ywania innych 艣rodk贸w odurzaj膮cych. Wolontariusz, kt贸ry pojawi si臋 na dy偶urze pod wp艂ywem alkoholu lub innych 艣rodk贸w odurzaj膮cych, zostanie usuni臋ty zar贸wno z wolontariatu, jak i z terenu Konwentu.
 6. Wolontariusz w koszulce wolontariackiej poza godzinami dy偶ur贸w mo偶e zosta膰 uznany za ch臋tnego do dorywczej pracy i do takiej zobowi膮zany wed艂ug uznania organizator贸w.
 7. Wolontariusz zobowi膮zany jest do znajomo艣ci i przestrzegania regulaminu Konwentu dost臋pnego聽TUTAJ.

Prawa wolontariusza

 1. Wolontariusz, kt贸ry odb臋dzie 12h dy偶uru, jest zwolniony z op艂aty akredytacyjnej. W przypadku kupienia przez wolontariusza biletu wst臋pu na Konwent przed otrzymaniem decyzji o zostaniu wolontariuszem, jest on uprawniony do ubiegania si臋 o zwrot op艂aty za okazaniem potwierdzenia zakupu.
 2. Organizator zapewnia wolontariuszom:
  1. str贸j s艂u偶bowy (koszulk臋 o zg艂oszonym kroju i rozmiarze);
  2. bezp艂atny nocleg w trakcie trwania Konwentu (tj. od pi膮tku do niedzieli) w postaci wsp贸lnej sali i dost臋pu do sanitariat贸w. Wolontariusze musz膮 samodzielnie zaopatrzy膰 si臋 w 艣piwory, karimaty lub inne podobne wyposa偶enie;
  3. co najmniej jeden ciep艂y posi艂ek 鈥 obiad;
  4. przeszkolenie z zakresu wykonywanej pracy;
  5. za艣wiadczenie o odbyciu wolontariatu;
  6. ubezpieczenie od nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w.
 3. Dla wolontariuszy b臋d膮 tak偶e dost臋pne ograniczone ilo艣ci wody i jedzenia (w postaci tost贸w), kt贸re nie stanowi膮 jednak pe艂noprawnego posi艂ku.

Pozosta艂e postanowienia

 1. Przed Konwentem podstawowym i oficjalnym kana艂em komunikacyjnym pomi臋dzy organizatorami a wolontariuszami jest kontakt mailowy. Inne kana艂y komunikacji mog膮 by膰 wykorzystywane pomocniczo.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedniego informowania wolontariuszy.